Czy upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie?

 • Czy upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie?

  Czy upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie?

  Coraz większa liczba osób prywatnych oraz przedsiębiorców rozważa złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Sprzyjają temu korzystniejsze przepisy oraz znaczny wzrost pozytywnych decyzji wydawanych przez sąd. W wielu przypadkach upadłość konsumencka osoby fizycznej może być szansą na jej skuteczne oddłużenie i wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Nie należy jednak traktować tej instytucji jako sposobu na ucieczkę od zadłużenia powstałego na skutek rażącej niegospodarności czy świadomego oszukiwania swoich wierzycieli. Sprawdź, kiedy masz największe szanse na pozytywną decyzję w postępowaniu o ogłoszenie bankructwa konsumenckiego.

  Upadłość, a niewypłacalność dłużnika

  Podstawowym powodem, dla którego sąd w stosownym postępowaniu ogłasza upadłość, jest niewypłacalność dłużnika. Stan ten charakteryzuje się brakiem możliwości wykonywania przez osobę zadłużoną zobowiązań finansowych względem kontrahentów, banków i instytucji finansowych, dostawców usług czy też osób prywatnych. Zasadnicze funkcje upadłości konsumenckiej to przede wszystkim:

  • windykacja należności od niewypłacanego dłużnika z posiadanego przez niego majątku;
  • oddłużenie konsumenta, który popadł w niewypłacalność z powodów innych niż własna, rażąca niegospodarność lub świadome działanie na szkodę wierzycieli.

  Największe szanse na ogłoszenie upadłości przez sąd mają ci dłużnicy, którzy po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu oddłużeniowym. Jeśli wobec osoby fizycznej przez ostatnie 10 lat sąd orzekł już umorzenie całości lub części długów, taki konsument nie może ponownie wnioskować o bankructwo konsumenckie.

  Konsekwencje ogłoszenia upadłości

  Jeśli sąd orzeknie upadłość, cały majątek dłużnika (z wyjątkiem składników niezbędnych do normalnego funkcjonowania) zostanie zaliczony na poczet tzw. masy upadłościowej. W takim przypadku konsument nie może już swobodnie gospodarować swoim mieniem ani częścią wynagrodzenia, wchodzącą w jej skład. Syndyk po dokonaniu inwentaryzacji majątku przystępuje do jego sprzedaży. Stwierdzony na tym etapie całkowity brak majątku skutkuje najczęściej umorzeniem postępowania i oddłużeniem konsumenta. Ogłoszenie upadłości w praktyce uniemożliwia zawieranie umów kupna-sprzedaży poza drobnymi zakupami i czynnościami życia codziennego. Należy mieć na uwadze fakt, że porzucenie pracy bez powodu lub inne decyzje podejmowane przez dłużnika mogą ograniczyć szansę na oddłużanie. Jednocześnie, ogłoszona upadłość konsumencka wstrzymuje bieg innych wytoczonych przeciwko dłużnikowi postępowań sądowych.

  Jak widać, upadłość konsumencka w wielu przypadkach może stanowić szansę na skuteczne i legalne oddłużanie osób fizycznych. Jeśli mieszkasz na terenie Katowic lub prowadzisz tu swoją firmę i poszukujesz pomocy w przygotowaniu stosownego wniosku oraz reprezentacji w postępowaniu, zgłoś się do nas. Nasza kancelaria pomogła już wielu osobom takim jak Ty, w wydostaniu się ze spirali zadłużenia.