Jakie koszty ponosi się podczas procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

 • Jakie koszty ponosi się podczas procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  Jakie koszty ponosi się podczas procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

  Wiele osób przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką powstrzymuje widmo kosztów całego postępowania oraz świadomość, że brak majątku nie pozwala na opłacenie wszystkich procedur związanych z procesem o bankructwo konsumenckie. Tymczasem znowelizowane przepisy upadłościowe okazują się bardziej przyjazne dla dłużnika – również w zakresie ponoszenia kosztów postępowania. Sprawdź, ile naprawdę kosztuje upadłość konsumencka osoby prywatnej w Polsce.

  Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką?

  Proces o ogłoszenie upadłości rozpoczyna się na wniosek, składany do właściwego sądu przez osobę, której sytuacja finansowa i materialna nie pozwalaj na spłatę zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 30 złotych i na dobrą sprawę może być to jedyny koszt, jaki poniesie dłużnik w procesie o upadłość. Nie oznacza to oczywiście, że postępowania upadłościowe są wolne od kosztów procesowych – w teorii to dłużnik zobowiązany jest pokryć całość opłat, jednak stosowna kwota powinna zostać odzyskana z masy upadłości. Do tego czasu, koszty postępowania pokrywa Skarb Państwa. Istnieje więc realna możliwość przejścia przez całą procedurę sądową, zakończoną ogłoszeniem bankructwa konsumenckiego, bez konieczności dokonywania opłat innych niż 30 zł za złożenie wniosku – oczywiście pod warunkiem, że osoba zadłużona nie posiada majątku, z którego syndyk masy upadłościowej miałby możliwość spłaty kosztów procesu.

  Brak majątku, a upadłość konsumencka osoby fizycznej

  Brak majątku nie jest więc problemem, jeśli chodzi o koszty związane z postępowaniem upadłościowym. Jeszcze do niedawna, przepisy w tym zakresie były dużo bardziej restrykcyjne, przez co osoby nieposiadające stosowanych aktywów po prostu nie miały szansy na pokrycie kosztów postępowania, przez co nawet nie próbowały składać wniosku o upadłość konsumencką, dodatkowo pogarszając swoją i tak już trudną sytuację.

  Upadłość konsumencka – porady i pomoc prawna

  Składając do sądu wniosek o upadłość konsumencką, warto zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną. Kancelaria adwokacka reprezentowana przez doświadczonego prawnika będzie wymiernym wsparciem dłużnika nie tylko w procesie dochodzenia swoich racji przed sądem, ale wcześniej – pisząc wniosek o upadłość, jak i później – aż do momentu zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli czy też decyzji o umorzeniu długów.