Praca za granicą a upadłość konsumencka w Polsce – czy to możliwe?

 • Praca za granicą a upadłość konsumencka w Polsce – czy to możliwe?
  Praca za granicą a upadłość konsumencka w Polsce – czy to możliwe?

  Osoby, w stosunku do których sąd w Polsce orzekł bankructwo konsumenckie, bardzo często zastanawiają się, czy istnieje możliwość podjęcia przez nie pracy za granicą i jak taka sytuacja zostanie odebrana przez sąd, który uznał upadłość. Praktyka pokazuje, że sam fakt podjęcia pracy jest na ogół postrzegany pozytywnie, oczywiście pod warunkiem, że nie zatajamy majątku przed syndykiem, a aktywność zawodowa pozwala na realizację planu spłaty zadłużenia oraz nie prowadzi do zdecydowanego polepszenia naszego statusu materialnego.

  Upadłość konsumencka a dochód zza granicy

  Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wyklucza możliwości podjęcia pracy zarobkowej – bankructwo nie jest przecież ubezwłasnowolnieniem. Wiele osób borykających się z długami, nawet pomimo ogłoszenia upadłości, rozważa wyjazd za granicę w celu podjęcia lepiej płatnej pracy, pozwalającej z powodzeniem realizować plan naprawczy. Niektórzy poza granicami kraju czują się również bezpieczniej, co nie jest bez znaczenia, np., w przypadku agresywnych, nękających wierzycieli. Dla sądu i syndyka nasza aktywność zawodowa jest jak najbardziej pożądana – należy jednak liczyć się z faktem, że z pewnością nakaże on zasilenie masy upadłościowej częścią osiąganych przez nas dochodów.
  Aby uniknąć dzielenia się z wierzycielami pieniędzmi zarobionymi za granicą, część osób ukrywa swoje dochody – absolutnie odradzamy takie postępowanie, gdyż oszustwo polegające na niepowiadomieniu syndyka o posiadaniu majątku, może stanowić podstawę do umorzenia postępowania o upadłość konsumencką! Osoby pracujące legalnie za granicą, z pewnością będą zainteresowane tym, jaką część majątku może zająć syndyk masy upadłościowej. Praktyka pokazuje, że zwykle wartość ta nie przekracza 50% uzyskiwanego dochodu.
  Podsumowując:

  • osoby, co do których ogłoszono bankructwo konsumenckie, mają prawo podjąć pracę, także za granicą,
  • aktywność zawodowa jest pozytywnie postrzegana zarówno przez sąd, jak i syndyka,
  • sąd może nakazać przekazywanie części uzyskiwanego dochodu na zasilenie masy upadłościowej,
  • syndyk zwykle nie zabiera więcej niż 50% uzyskiwanego dochodu,
  • osoba, która podjęła pracę za granicą, musi udowodnić, że jej sytuacja materialna nie uległa gwałtownej poprawie i że nadal nie jest w stanie na bieżąco spłacać swoich zaległości względem wierzycieli.

  Kiedy praca za granicą nie koliduje z decyzją o upadłości konsumenckiej w Polsce?

  Osoba, która podjęła pracę za granicą, musi wykazać przed sądem, że sam fakt podjęcia aktywności zawodowej, oraz osiągane z tego tytułu przychody, nie zmienią zasadniczo jej sytuacji materialnej na tyle, by mogła ona natychmiastowo spłacić swoich wierzycieli. Innymi słowy: nawet stały dochód nie zmienia naszego statusu bankruta.