Przypadki upadłości konsumenckiej

postepowanie
Przypadki upadłości konsumenckiej

Rosnąca konsumpcja oraz popyt na dobra i usługi a z drugiej strony łatwy dostęp do gotówki oferowanej przez banki w ramach kredytów lub pożyczek lub przez inne instytucje finansowe tzw parabanki w ramach np tzw. - chwilówek, powoduje zadłużanie się społeczeństwa.


W konsekwencji zadłużania się, wiele osób nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W większości przypadków czynnikiem wpływającym na niewypłacalność osób fizycznych, jest wydawanie przez nich większej ilości pieniędzy niż wynoszą ich wpływy. Pozostałe przyczyny bankructwa to m.in osobiste kryzysy życiowe, problemy zdrowotne czy brak wiedzy o nabywanych instrumentach finansowo-kredytowych.


Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe dotyczące konsumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może zostać wszczęte jedynie na wniosek samego konsumenta (lub w wyjątkowej sytuacji – przez jego wierzyciela – art. 4912 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).


Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić wyłącznie osoba fizyczna, która:


  • nie prowadzi własnej działalności gospodarczej,
  • zaprzestała bycia wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

Warto dodać, że nie jest wykluczone ogłoszenie bankructwa konsumenckiego przez byłego przedsiębiorcę. Istotne jest to, że musi on jedynie spełniać określone warunki, a więc m.in. zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej oraz zostać wykreślonym z rejestru przedsiębiorców CEIDG.


Upadłość związana z kredytami, hipotekami oraz frankowiczami

Rosnąca konsumpcja oraz popyt na dobra i usługi a z drugiej strony łatwy dostęp do gotówki oferowanej przez banki w ramach kredytów lub pożyczek lub przez inne instytucje finansowe tzw parabanki w ramach np  tzw. - chwilówek, powoduje zadłużanie się społeczeństwa. Czytaj więcej...

Upadłość byłego przedsiębiorcy

Przepisy prawa upadłościowego umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób które prowadziły działalność gospodarczą. Obecnie przepisy prawa upadłościowego pozwalają na oddłużenie byłych przedsiębiorców już następnego dnia po wykreśleniu działalności z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Czytaj więcej...

Upadłość członka zarządu

Byli lub obecni członkowie zarządu spółki kapitałowej, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej jeżeli nie prowadzą działalności jako osoby fizyczne. Czytaj więcej...

Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Bankructwo konsumenckie może zostać ogłoszone przez każdą osobę fizyczną, a więc przez każdego człowieka, który ma zdolność prawną. Nie ma tu większego znaczenia wiek takiej osoby. Co więcej, aktualne przepisy prawne dopuszczają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec osoby fizycznej ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie.

Upadłość konsumencka bez posiadania majątku

Zgodnie z obowiązującym prawem upadłość konsumencka może zostać ogłoszona wobec osób, które nie posiadają żadnego majątku. Brak majątku, a więc tzw. ubóstwo masy upadłości, nie stanowi żadnej przeszkody w ogłoszeniu przez sąd bankructwa konsumenckiego. W takiej sytuacji koszty postępowania tymczasowo pokrywa Skarb Państwa.