Upadłość konsumencka członka zarządu

postepowanie
Członek Zarządu

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego dotyczącymi osób nie prowadzących działalności gospodarczej, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku, dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy, członek zarządu spółki nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepis ten będzie miał więc szczególne zastosowanie w przypadku byłych lub obecnych członków zarządu spółek kapitałowych, którzy chcieliby skorzystać z możliwości oddłużenia w drodze ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość członka zarządu - termin wniosku

W takiej jednak sytuacji, w przypadku terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki członkowie zarządu nie tylko uchronią się przed odpowiedzialnością z art. 299 § 1 k.s.h., a więc od odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania samej spółki, ale będą także uprawnieni do złożenia wniosku o ogłoszenie własnej upadłości – a więc upadłości konsumenckiej.  Natomiast, nawet jeżeli członek zarządu nie złoży w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie pozbawia go to całkowicie możliwości wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd może bowiem w takiej sytuacji skorzystać z klauzuli słuszności.  Pojęcia „względów słuszności" lub „względów humanitarnych" są pojęciami nieostrymi. Przedstawienie we wniosku odpowiedniej argumentacji ( w tym np. choroba, wskazanie dochowania należytej staranności, podejmowania kroków w celu poprawy sytuacji firmy, przedstawienia braku zapłaty należności ze strony wierzycieli spółki jako podstawowej przyczyny trudności firmy, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania) jest kluczowe aby przekonać Sąd do wydania pozytywnego orzeczenia i tym samym ogłoszenia upadłości. Dlatego tak ważne jest powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy przygotują wniosek w taki sposób aby zwiększyć maksymalnie szanse na uzyskanie pozytywnego orzeczenia Sądu.