Upadłość konsumencka brak majątku

postepowanie
Brak majątku

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy można ogłosić upadłość konsumencką w sytuacji, kiedy nie posiada się żadnego majątku. Dzięki nowelizacji Prawa upadłościowego w 2014 roku brak majątku, czyli tzw. ubóstwo masy upadłości, na chwilę obecną nie stanowi żadnej przeszkody w ogłoszeniu bankructwa. Osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie muszą zatem posiadać żadnych wartościowych rzeczy takich jak, chociażby samochód, nieruchomość czy sprzęt elektroniczny. Mogły się ich zarówno nie dorobić, jak i mogły one zostać zabrane na skutek egzekucji komorniczej.

Brak majątku – najczęstsze problemy z upadłością

Jak już wyżej zaznaczono, brak majątku nie stanowi żadnej przeszkody, aby została ogłoszona upadłość konsumencka. Zgodnie z brzmieniem artykułu 4917 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, w sytuacji, kiedy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania lub w masie upadłości brak jest płynnych funduszów umożliwiających ich pokrycie, wtedy koszty te może tymczasowo pokryć Skarb Państwa. Jeżeli u dłużnika pojawi się jakikolwiek majątek, zostanie on przez syndyka spieniężony (sprzedany), a następnie przekazany do Skarbu Państwa.