Upadłość konsumencka a alimenty – co warto wiedzieć?

 • Upadłość konsumencka a alimenty – co warto wiedzieć?
  Upadłość konsumencka a alimenty – co warto wiedzieć?

  Orzeczenie upadłości konsumenckiej dłużnika alimentacyjnego zwykle wzbudza niepewność wśród osób, wobec których zasądzony został obowiązek alimentacyjny oraz ich prawnych opiekunów. Czy upadłość konsumencka byłego małżonka oraz rozpoczęcie procedury umorzenia jego długów oznacza brak możliwości wyegzekwowania alimentów? Sprawdź, co na ten temat mówi prawo.

  Upadłość konsumencka w Polsce

  Jak powszechnie wiadomo, upadłość konsumencka w Polsce regulowana jest przez odpowiednie przepisy, które jasno określają, które zobowiązania mogą zostać umorzone w przypadku bankructwa osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, a które nie podlegają takiemu umorzeniu. Obowiązek alimentacyjny jest świadczeniem, które nie jest umarzane na podstawie orzeczenia Sądu stwierdzającego upadłość osoby fizycznej. Oznacza to, że zarówno dzieci, wobec których zasądzone zostały alimenty, jak i wychowujący je rodzic, mogą spać spokojnie – będą otrzymywać świadczenie nawet pomimo bankructwa konsumenckiego byłego małżonka.

  Upadłość konsumencka, a alimenty bieżące

  W stosunku do alimentów należnych już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sprawa jest prosta – będą one wypłacane nadal, zgodnie z postanowieniem sądu, który takie świadczenie orzekł. Jedyną różnicą będzie zmiana wypłacającego – zamiast byłego męża lub żony, wypłatą alimentów zajmie się syndyk masy upadłościowej, który wypłaci co miesiąc świadczenie w należnej kwocie.

  Bankructwo konsumenckie, a alimenty zaległe

  Jeśli były małżonek jeszcze przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej miał problemy z terminową wypłatą alimentów, wobec czego w stosunku do osoby uprawnionej powstało zadłużenie, odzyskanie należności z tytułu zaległych alimentów może być trudniejsze niż wyegzekwowanie bieżących świadczeń. W tej sytuacji strona, której należą się zaległe alimenty, zobowiązana jest wystąpić do sądu z informacją o powstaniu długu i jego wysokości. Zaległe alimenty zakwalifikowane zostały do pierwszej kategorii zaspokojenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym, co oznacza, że tego rodzaju roszczenie traktowane jest priorytetowo.

  Podsumowując:

  • upadłość konsumencka nie powoduje ustania płacenia alimentów,
  • w przypadku ogłoszenia upadłości, alimenty wypłaca syndyk,
  • istnienie długu alimentacyjnego należy zgłosić w sądzie,
  • zaległe alimenty zaliczają się do pierwszej kategorii zaspokojenia wierzytelności.

  Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź warunki upadłości konsumenckiej.