Upadłość konsumencka a posiadanie kredytu hipotecznego – o czym należy pamiętać?

 • Upadłość konsumencka a posiadanie kredytu hipotecznego – o czym należy pamiętać?
  Upadłość konsumencka a posiadanie kredytu hipotecznego – o czym należy pamiętać?

  Upadłość konsumencka, a zobowiązania wobec wierzycieli

  Osoby posiadające kilka kredytów, np. konsumenckich, samochodowych czy hipotecznych, często chcą wiedzieć, czy w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, będą miały możliwość zatrzymania majątku przy sobie. Niestety, upadłość konsumencka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie pozwala na zatrzymanie któregokolwiek ze składników majątku. Byłoby to bowiem działanie na niekorzyść pozostałych wierzycieli, którzy również mają prawo dochodzenia swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

  Upadłość konsumencka – co z mieszkaniem?

  Z powyższego jasno wynika, że w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zakupiona na kredyt hipoteczny nieruchomość musi zostać sprzedana przez syndyka. Nie oznacza to jednak, że nasza wyprowadzka z domu lub mieszkania będzie natychmiastowa. Na wniosek dłużnika, sąd może zezwolić na zamieszkiwanie nieruchomości do momentu jej sprzedaży. Jednocześnie, prawo umożliwia upadłemu dłużnikowi otrzymanie pieniędzy ze sprzedaży jego byłej nieruchomości, na wynajem nowego mieszkania, w wysokości maksymalnie 24-miesięcznego, średniego czynszu dla danego miejsca zamieszkania.

  Utrata nieruchomości po ogłoszeniu bankructwa

  Jak widać, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie pozwala dłużnikowi na utrzymanie przy sobie jakiegokolwiek majątku, a co za tym idzie – prawa do kupionej lub zbudowanej na ten kredyt nieruchomości. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz etapy postępowania upadłościowego.