Upadłość konsumencka. Jak dokładnie wygląda postępowanie?

 • Upadłość konsumencka. Jak dokładnie wygląda postępowanie?

  Upadłość konsumencka. Jak dokładnie wygląda postępowanie?

  Dla wielu osób ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się sposobem na skuteczne oddłużenie i rozwiązanie problemów finansowych. W ostatnich latach liczba dłużników, wobec których sądy orzekają bankructwo wzrosła kilkukrotnie. Nie każdy może jednak liczyć na łaskawość wymiaru sprawiedliwości i cieszyć się z umorzenia długów. Sprawdź, kto ma największe szanse, składając wniosek o upadłość konsumencką i dowiedz się, jak dokładnie wyglądają poszczególne etapy postępowania.

  Złożenie wniosku o bankructwo

  Aby sąd mógł w ogóle rozpatrzyć naszą prośbę o ogłoszenie upadłości, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi niewypłacalność. Przy składaniu ich dłużnik ponosi opłatę skarbową w wysokości 30 zł. Aby mieć całkowitą pewność, że dokument pozbawiony jest wad formalnych i błędów, warto zapewnić sobie fachową pomoc. Udzieli nam jej kancelaria antywindykacyjna, którą znajdziemy w każdym większym mieście. Złożony wniosek jest następnie weryfikowany przez sąd. Jeśli wymiar sprawiedliwości uzna, że dokumentacja nie zawiera uchybień, a dłużnik rzeczywiście jest bankrutem, może ogłosić względem niego upadłość konsumencką Dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. W takiej sytuacji zarządzanie masą upadłościową przejmuje wyznaczony przez sędziego syndyk. Ustalony zostaje majątek wnioskodawcy, zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaliczany do masy upadłościowej, a następnie opracowuje się plan podziału, według którego następuje zaspokojenie (całościowe lub częściowe) wierzycieli. Może się zdarzyć tak, że przez całkowity brak jakiegokolwiek majątku, wszystkie zobowiązania dłużnika zostaną umorzone. Syndyk nie ma prawa zająć tych składników mienia, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania osoby zadłużonej czy świadczenia przez niego pracy. Wnioskodawca w postępowaniu upadłościowym zobowiązany jest do przestrzegania postanowienia sądu oraz jego realizowania, a także do udzielania odpowiednim organom niezbędnych informacji.

  Upadłość konsumencka osoby prywatnej – kto może starać się o ogłoszenie bankructwa

  Możliwość ogłoszenia upadłości dotyczy tych osób fizycznych i firm, które:

  • nie prowadziły świadomych działań na szkodę swoich wierzycieli;
  • osiągnęły niewypłacalność na skutek inny niż rażące, umyślne i przewidywalne działania;
  • nie udzielały nieprawdziwych informacji we wcześniejszych postępowaniach upadłościowych;
  • w okresie ostatnich 10 lat nie były przedmiotem procedury upadłościowej zakończonej całkowitym lub częściowym umorzeniem długów.

  Upadłość konsumencka – Katowice

  Zapraszamy do współpracy osoby prywatne oraz przedsiębiorców z Katowic i innych regionów Polski. Chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Zgłoś się do naszej kancelarii już dziś.