Upadłość konsumencka porady

W postępowaniu, kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę prywatną, dochodzi do całkowitego lub częściowego zlikwidowania majątku konsumenta, taka sytuacja może wzbudzać obawy. Jednak należy pamiętać o tym, że to działanie ma na celu pomóc dłużnikowi uregulować jego zobowiązania wobec wierzycieli. Likwidacja (czyli spieniężenie, sprzedanie) majątku następuje przez syndyka (w oparciu o przepisy ustawy Prawo upadłościowe). Po rozdysponowaniu środków i uregulowaniu części długów w toku postępowania, sąd zatwierdza na wniosek upadłego plan spłaty wierzycieli, który ustala jaka część dochodów konsumenta zostanie przeznaczana na spłacanie pozostałych zobowiązań. Porady w zakresie upadłości konsumenckiej to najłatwiejszy sposób znalezienia rozwiązania w trudnej sytuacji.

Upadłość konsumencka – porady prawne i odpowiedzi

Jak najlepiej złożyć wniosek o upadłość konsumencką, co zrobić w sytuacji, kiedy nie posiadasz majątku, czy można złożyć wniosek o upadłość bez wiedzy małżonka? W sytuacji ogłoszenia upadłości konsumenckiej pojawia się wiele pytań. Często nie wiadomo co zrobić ani jak się zachować w określonej sytuacji. Tu znajdziesz porady prawne w zakresie upadłości konsumenckiej oraz odpowiedzi na istotne pytania.