Upadłość konsumencka w 2019 – przybliżamy zmiany i prognozy

 • Upadłość konsumencka w 2019 – przybliżamy zmiany i prognozy
  Upadłość konsumencka w 2019 – przybliżamy zmiany i prognozy

  Ministerstwo Sprawiedliwości planuje liberalizację prawa upadłościowego. Zmiany w ustawie przez wielu ekspertów określane są mianem rewolucyjnych, a ich podstawowym założeniem ma być ułatwienie ubiegania się o upadłość konsumencką zarówno byłego przedsiębiorcy, osoby fizycznej prowadzącej działalność, jak i „typowego” Kowalskiego. Sprawdź, co ma zmienić się w prawie upadłościowym i zobacz, jak ministerstwo chce ułatwić ogłaszanie upadłości konsumenckiej.

  Jaki jest główny cel zmian?

  Celem wprowadzanych zmian ma być – zdaniem ministerialnych urzędników – ułatwienie procedur oraz zwiększenie szansy na ogłoszenie upadłości wśród osób, borykających się z realnymi problemami finansowymi. Do tej pory, tylko wobec około 50% ze wszystkich wnioskujących o upadłość dłużników, sąd faktycznie orzekał bankructwo konsumenckie. Nowe przepisy mają to zmienić.

  Niedbalstwo, a upadłość konsumencka

  Jedną z najważniejszych zmian ma być wykreślenie artykułu 491 ust. 4 ustawy mówiącego o tym, że umyślne działanie, niedbalstwo czy roztargnienie, przez które dłużnik stał się niewypłacalny, nie mogą być traktowane jako przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do tej pory sąd wobec takich powodów oddalał wniosek o upadłość, teraz ma być inaczej. Nie oznacza to jednak, że przyczyny upadłości nie będą weryfikowane. Proces oceny ma być jednak przeniesiony na późniejszy etap, już w trakcie planowania postępowania oddłużeniowego, czyli po wydaniu przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości.

  Ułatwione oddłużanie

  Kolejnym, równie istotnym z punktu widzenia potencjalnych dłużników aspektem nowych przepisów, ma być ułatwiona procedura oddłużenia, w przypadku osób, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że są one niezdolne do dokonania jakichkolwiek wpłat na podstawie planu oddłużania – zaległości takich osób mają być automatycznie umarzane.

  Warto jednak zdawać sobie sprawę, że przepis ten ma być stosowany w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, co oznacza, że przyczyną całkowitej niezdolności do spłaty długu nie może być np. przejściowy problem ze znalezieniem pracy, ale trwała niezdolność do jej podjęcia – już tak.

  Podsumowanie:

  • w 2019 roku ma wejść w życie nowelizacja prawa upadłościowego, opracowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • według nowych przepisów, niedbalstwo lub roztargnienie nie będą powodem oddalenia wniosku o upadłość konsumencką,
  • nowe prawo ma też zakładać umorzenie długów osobom, które wykazują trwałą niezdolność do podjęcia pracy,
  • szacuje się, że dzięki nowym przepisom znacznie wzrośnie liczba osób, wobec których możliwe będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  Potrzebujesz więcej informacji? Zobacz w dziale Upadłość konsumencka – porady.