Kredyty, hipoteka, frankowicze

postepowanie
Kredyty, hipoteka, frankowicze

Postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej może być jedynym skutecznym narzędziem oddłużenia dla osób, które doprowadzą do stanu niewypłacalności. Często takim sytuacjom towarzyszą obiektywne okoliczności takie jak, kryzysy życiowe, problemy zdrowotne, utrata możliwości zarobkowania. Przeszkodą w wydaniu przez Sąd pozytywnego orzeczenia jest sytuacja gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. I tak Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości osoby, która wpadła w spiralę zadłużenia (pętla kredytowa) tj. zaciąga kolejne zobowiązania na spłatę poprzednich, pogłębiając tym samym swoje zadłużenie.


Przedstawienie we wniosku odpowiedniej argumentacji (wykazanie, że dążono w ten sposób do spłaty zobowiązań lub wykazanie, że błędne informacje były podstawą podjętej decyzji dotyczącej zaciągnięcia kolejnego zobowiązania lub fakt, że środki uzyskane w ten sposób przeznaczono na potrzeby egzystencjalne niemożliwe do zaspokojenia w inny sposób) jest kluczowe aby przekonać Sąd do wydania pozytywnego orzeczenia i tym samym ogłoszenia upadłości.  Dlatego tak ważne jest powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy przygotują wniosek w taki sposób aby zwiększyć maksymalnie szanse na uzyskanie pozytywnego orzeczenia Sądu.