Upadlosc konsumencka przepisy

W dniu 31 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy regulujące upadłość konsumencką osób fizycznych. Bezpośrednią możliwością, jaką dają osobie – jest umorzenie części lub całości długów, których dana osoba nie jest w stanie spłacić. Zmiana ustawy znacznie ułatwiła złożenie wniosku o upadłość osoby fizycznej oraz umożliwia (w pewnych okolicznościach) zawarcie układu z wierzycielami, który reguluje spłatę zobowiązań (jednakże taka możliwość pojawia się dopiero po wydaniu postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku).

Przepisy prawa w upadłościach – pytania i odpowiedzi

W zakresie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej może pojawić się szereg pytań, na których znalezienie szybkiej odpowiedzi może powodować trudności. Rzetelne i sprawdzone informacje pomagają w efektywniejszym odnalezieniu się w gąszczu przepisów i pomagają zrozumieć wymagania stawiane przez ustawy. Zmiany dotyczące przepisów prawa upadłościowego, ważne informacje oraz interpretacje wybranych aktów prawnych można znaleźć poniżej.